بکامكارخانجات توليدي شهيد قنديماشین‌آلات و دستگاههای برقی